W związku z trwającymi pracami budowlanymi Tenczyn jest od kilku lat  zamknięty dla
turystów. Duże zainteresowanie zabytkiem powoduje jednak że Gmina Krzeszowice szuka
rozwiązań pozwalających na udostępnienie go zwiedzającym. Burmistrz Gminy
Krzeszowice - Wacław Gregorczyk,  potwierdził właśnie że dąży do rozpoczęcia
wpuszcz
ania miłośników historii w mury warowni już od najbliższego lata.
Zwiedzanie Tenczyna już w tym roku ?
Na ten rok przewidywane jest przeprowadzenie na Tenczynie kolejnego etapu prac zabezpieczających. Rozważane jest więc
zorganizowanie zwiedzania weekendowego, nie kolidującego z robotami budowlanymi a przez to bezpiecznego. Na takie
rozwiązanie wymagane są zgody przedstawicieli rodziny Potockich, Nadzoru Budowlanego i Konserwatora Zabytków. Pracownicy Wydziału Infrastruktury Technicznej Urzędu Miejskiego pracują już nad spełnieniem wymogów bezpieczeństwa pozwalających na dopuszczenie obiektu do użytkowania. Prowadzone są również rozmowy z rodziną Potockich i konsultacje z Konserwatorem Zabytków. Burmistrz Wacław Gregorczyk jest otwarty na współpracę ze stowarzyszeniem Ratuj Tenczyn,  widzi możliwość naszego udziału w organizacji ruchu turystycznego na zamku. Bardzo dobra znajomość historii obiektu, zgromadzone przez stowarzyszenie eksponaty oraz pasja z jaką od lat walczymy o ocalenie Tenczyna są atutami które z przyjemnością zaoferujemy jeśli tylko pojawi się taka możliwość. Pozostajemy w stałym kontakcie z Burmistrzem i deklarujemy chęć pomocy mając nadzieję że już tego lata na zamku pojawią się pierwsi turyści.
Burmistrz Gminy Krzeszowice
Wacław Gregorczyk
Korzystając z okazji przypominamy o możliwości przekazania na Ratuj Tenczyn 1 % podatków za 2015 r.

KRS 0000332177

Szczekóły tu:

Przekaż 1 % na Ratuj Tenczyn