Na Tenczynie zawaliło się gotyckie sklepienie
..................................................................................
 
Z przykrością informujemy że kończącej się właśnie  zimy nie przetrzymało  jedno z nielicznych
gotyckich sklepień jakie zachowały się na Tenczynie. W ostatnich dniach runęła połowa stropu
jednego z pomieszczeń skrzydła mieszkalnego. Straty są niestety poważne.
23.03.2015
Wyścig z czasem przegrywa ostatnie skrzydło zamku w którym jak dotychczas zachowały się dwa poziomy pomieszczeń. Granice wytrzymałości gotyckich sklepień narażonych na czynniki atmosferyczne zostały przekroczone.  
O złym stanie technicznym obiektu informował Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jan Janczykowski w wywiadzie którego udzielił stowarzyszeniu Ratuj Tenczyn we wrześniu 2014 r. Pani Maria Filipowicz - architekt nadzorujący prace zabezpieczające Tenczyn zwróciła szczególną uwagę właśnie na skrzydło mieszkalne podkreślając widoczny postęp procesu destrukcji tej części zamku. Niestety obawy ekspertów stały się faktem - runął kolejny, bardzo cenny fragment Tenczyna.
Tracimy cenną część zabytkowej substancji oraz pomieszczenia które mogły być wykorzystane do celów ekspozycyjnych. Jedyną nadzieją jest kolejny etap prac zabezpieczających  na które Tenczyn dostał dofinandowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miały one obejmować między innymi część mieszkalną zamku. Niestety zawaloną część sklepienia trzeba będzie zrekonstruować co będzie się wiązało z dodatkowymi kosztami.
Katastrofalny stan Tenczyna oraz ograniczone środki na jego ochronę powodują  że ekipy
konserwatorskie stają przed trudnym dylematem. Muszą wybierać  którymi  budowlami wchodzącymi w skład warowni należy zająć się w pierwszej kolejności a które muszą poczekać. W zeszłym roku
zdecydowano się zabezpieczyć zagrożoną zawaleniem
Basztę Grunwaldzką. Skrzydło mieszkalne
przewidziane było do zabezpieczenia w tym roku.
Zamieszczone zdjęcia przedstawiamy dzięki uprzejmości Pani Marii Filipowicz nadzorującej prace
zabezpieczające na Tenczynie.