Czy remont Tenczyna będzie kontynuowany ?
..................................................................................
 
Gmina Krzeszowice rozpoczęła negocjacje ze spadkobiercami Adama Potockiego na
temat dalszego sposobu użytkowania nieruchomości które na mocy wyroku
Najwyższego Sądu Administracyjnego mają być im zwrócone. Jedną z tych
nieruchomości są ruiny zamku Tenczyn w Rudnie.
Ta witryna używa plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Możesz je w
każdej chwili zablokować zmieniając ustawienia przeglądarki.
Po spotkaniu z przedstawicielami Rodzin Potockich oraz Bnińskich w dniu 08.10.2013 r.
Burmistrz Gminy Krzeszowice opublikował informację na temat przebiegu rozmów oraz
dokonanych ustaleń. Jak wynika z w/w informacji stronom udało się porozumieć co do sposobu użytkowania parków miejskich (Parku Bogackiego oraz Dzikich Plant) które pozostaną we władaniu samorządu. Gmina Krzeszowice wniosła też o zabezpieczenie możliwości korzystania przez mieszkańców i osób odwiedzających gminę z parku wchodzącego do zespołu parkowo - pałacowego. Jak określono "wniosek ten spotkał się ze zrozumieniem" Państwa Potockich i Bnińskich którzy zadeklarowali że tzw. Park Potockich będzie udostępniany mieszkańcom.

Stronom najwyraźniej nie udało się jak dotychczas wypracować ostatecznego porozumienia w
sprawie ruin zamku Tenczyn w Rudnie. Brzmienie informacji opublikowanej przez Burmistrza w tej kwestii jest następujące:
Pewne nadzieje wzbudza deklaracja stron dotycząca chęci współdziałania w celu kontynuowania prac
zabezpieczających zabytek. Rozmowy w tym temacie mają być prowadzone w najbliższym czasie.

Należy zwrócić uwagę na fakt że stan techniczny Tenczyna jest nadal bardzo zły. Niektóre z budowli wchodzących w jego skład grożą zawaleniem i tylko natychmiastowe prace zabezpieczające mogą je uratować. Wysokie koszty remontu powodowały że dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego były w ostatnich latach jedyną reaną szansą na przetrwanie zabytku.

Gmina Krzeszowice przygotowuje obecnie kolejny wniosek na dotację prac zabezpieczających Basztę
Grunwaldzką - najbardziej zagrożony element warowni. Jej fatalny stan techniczny, popękane i odchylone od
pionu ściany powodują że tylko natychmiastowe,  szeroko zakrojone prace zabezpieczające są w stanie
zapobiec runięciu budowli. Powoli zaczynają też zawalać się stropy skrzydła reprezentacyjnego Tenczyna -
dotychczas najlepiej zachowanej części zamku.

Wszystko to powoduje że jedynie współpraca stron daje szansę na kontynuowanie tak ciężko wywalczonych
dotacji i prowadzenia robót budowlanych mimo zmieniającego się stanu własności zabytku.
Brak porozumienia skutkujący zatrzymaniem cudem rozpoczętego procesu zabezpieczania  Tenczyna byłby
ogromnym ciosem nie tylko dla samego zabytku ale również i dla  polskiej kultury.
Ogromne zainteresowanie jakim w ostatnich latach cieszy się Tenczyn i fascynacja tym zabytkiem powoduje że powoli wraca on do życia i zaczyna spełniać ważną rolę w życiu społeczności lokalnej. Niezależnie od stanu własności obiekt ten wywołuje wiele pozytywnych emocji w związku ze swym pięknem i wspaniałą historią.

Szanując prawa spadkobierców Adama Potockiego liczymy więc na takie rozstrzygnięcie rozmów które
spowoduje że wygra Tenczyn - najwspanialszy zabytek ziemi krzeszowickiej.

Baszta Grunwaldzka
Pełny tekst informacji opublikowanej przez Burmistrza Gminy
Krzeszowice znajduje się  
tu